alles in LIMBURG LIMBURG Heeft De Toekomst

Privacy beleid

In dit privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen (persoons)gegevens om de platforms van Local Media Group (LMG) te laten werken en om u van onze diensten te voorzien. Local Media Group (LMG) (voorheen Byloca), Asbroek 11A, 6089 NA te Heibloem (KvK  60654791) is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van ALLESINLIMBURG in de zin van de Autoriteit Persoonsgegevens (meldingsnummer M1640547)


Definities
a. Privacy beleid: dit privacy beleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Verantwoordelijke: Local Media Group (LMG), asbroek 11A 6089 NA Heibloem
d. Website: de website www.allesinlimburg.nl en www.loginswitch.com (SWITCH)

1. Verzamelen
2. Doeleinden verwerking gegevens

3. Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

4. Marketing

5. Toegang, Wijzigen en Verwijderen
6. Bewaartermijn
7. Beveiliging

8. Algemeen

1. Verzamelen
a- Consumenten en aanbieders van diensten en producten:
Wanneer u gebruik maakt van onze websites verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens van u: van alle bezoekers van onze site verzamelen en verwerken wij standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken op page views, verkeer van en naar SWITCH; van een voucher verzamelen wij IP - adressen, e-mail adressen, naam en informatie over de voucher.

 
b- Aanbieders van diensten en producten:
Om SWITCH en ALLESINLIMBURG onder de aandacht te brengen van aanbieders van diensten en producten, verzamelt de Website emailadressen. Niet via derden partijen, maar worden zelfstandig van het internet gehaald middels het bezoeken van de websites of Facebookaccount van de aanbieders die we een bericht willen sturen. Deze aanbieders stellen we middels een mail op de hoogte van de activiteiten van ALLESINLIMBURG/SWITCH. Indien de aanbieder deze mails niet meer wenst te ontvangen, dan kan deze dat kenbaar maken middels een retourmail met het verzoek het mailadres definitief uit de maillinglijst te verwijderen. De mailadressen worden veilig bewaard, beschermd en opgeslagen in SWITCH of in een excelbestand en niet verstrekt aan derden. 
 
 2. Doeleinden verwerking gegevens
Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden: het leveren van onze diensten, waaronder het ter download aanbieden van vouchers en eventuele promotieacties en prijsvragen van ALLESINLIMBURG, indien u daarvan gebruik maakt of daaraan deelneemt; het beantwoorden van vragen van gebruikers; het verstrekken van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet - en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacy beleid; het afdwingen van naleving van de gebruiksvoorwaarden; het innen van vergoedingen; het meten van de belangstelling voor onze diensten en het bevorderen van gebruikersgemak van de website; het doen van gerichte aanbiedingen en het verzenden van reclame - uitingen, waaronder begrepen reclame-uitingen van producten of diensten van aanbieders waarvoor op ALLESINLIMBURG vouchers worden aangeboden; eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.3. Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming zullen wij uw (persoons)gegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij kunnen (persoons)gegevens doorgeven aan bepaalde derden (zoals toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel in dien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting). Verantwoordelijke kan uw e-mailadres aan de aanbieder van een specifieke aanbieding doorgeven indien dat noodzakelijk is om het de aanbieder mogelijk te maken de voucher aan u te sturen die u nodig heeft voor het gebruik van de voucher. 


 
4. Marketing

Uw persoonlijke of zakelijke gegevens verkrijgen we middels:
- uw aanmelding via het registratieprogramma van SWITCH voor consumenten
- uw aanmelding via het registratieprogramma van SWITCH voor aanbieders
- uw aanmelding als klant of volger bij aanbieders (middels e-mail)
- uw aanmelding via de actiemelder 
- het downloaden van een door u ingevulde voucher / reserveringsformulier
- uw zakelijk e-mailadres verkregen via uw zakelijke website of Facebook
Deze gegevens kunnen wij gebruiken om u, al dan niet gepersonaliseerde aanbiedingen of nieuws te sturen, of telefonisch contact met u op te nemen voor producten of diensten van ALLESINLIMBURG die interessant voor u zouden kunnen zijn. Als u geen marketing communicaties van ons meer wilt ontvangen, kunt u dat eenvoudig aangeven door ons hiertoe op ieder moment een e-mail te sturen op info@localmediagroup.nl.


5. Toegang, Wijzigen en Verwijderen
U kunt uw gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen door contact op te nemen met customer support op info@localmediagroup.nl voor het inzien van uw persoonsgegevens die wij opslaan en die niet direct raadpleegbaar zijn, tenzij Verantwoordelijke op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Wij kunnen hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen, maar dit bedrag zal de wettelijke toegestane bedragen niet overschrijden. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. 


6. Bewaartermijn 
Verantwoordelijke bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening of wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden, tenzij Verantwoordelijke op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. 

7. Beveiliging
Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering, wachtwoorden, fysieke beveiliging) om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet - geautoriseerde toegang, niet - geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking, maar niets is perfect, zoals u waarschijnlijk weet; wij kunnen dus niets garanderen.


8. Algemeen
Wij kunnen dit privacy beleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacy beleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen naar info@localmediagroup.nl. 


ALLESINLIMBURG) / SWITCH (LMG)
Asbroek 11a
6089 NA Heibloem
06-55794751
 
mail@localmediagroup.nl
www.allesinlimburg.nl
www.localmediagroup.nl
www.loginswitch.com
 
KvK  60654791

(versie januari 2019)

VRAGEN? 
Mocht dit Privacy Beleid om welke reden dan ook niet duidelijk zijn of heeft u vragen hierover, gelieve contact op te nemen middels het contactformulier van deze website.
 
De directie,
ALLESINLIMBURG
Local Media Group (LMG)