alles in LIMBURG LIMBURG Heeft De Toekomst

Hans van Oosterhout - MKB Arboadvies in Ell

Hans van Oosterhout
Limburgse ondernemer
© Foto: AllesinLIMBURG

Hoger Veiligheidskundige
Via het instituut PHOV ben ik opgeleid tot Hoger Veiligheidskundige. Een hoger veiligheidskundige is een professioneel consultant op veiligheidskundig gebied. Dit maakt mij tot een expert in risicobeheersing, in de samenhang van techniek, organisatie, cultuur en gedrag.
Veiligheidskundigen geven een meerwaarde in organisaties en een samenleving waar het belang van veiligheid en risicobeheersing alleen maar toeneemt.

Ik ben aangesloten bij het RIE Register

Het RIE-register is een initiatief dat is bedacht om de uitvoering van de RI&E in Nederland beter onder de aandacht te brengen. Enkele voorbeelden waarmee ik u als hoger veiligheidskundige mee kan helpen:
 
- organisaties en detailhandel, horeca, bouw- en klusbedrijven, agrariërs etc. met personeel begeleiden naar een op maat gemaakt en werkend veiligheids- en arbomanagementsysteem;
- adviseren in veiligheid en arbo tijdens alle fasen van projecten (verkenning, planstudie, ontwerp, realisatie, beheer, onderhoud en sloop);
- arbo- en veiligheidseisen toepassen;
- audits uitvoeren;
- (bouw)projecten begeleiden.

Arbeids- en Organisatie Deskundige
Doordat ik momenteel ook de opleiding A&O volg bij het instituut PHOV, heb ik een breder pakket aan deskundigheid en meer kennis over het beïnvloeden van gedrag en cultuur. Voor een werkgever is dit positief vanuit zowel economisch oogpunt als vanuit een integrale aanpak van arbeidsomstandigheden.
Een A&O-deskundige gebruikt verschillende organisatie- en veranderkundige modellen om tot een goede diagnose van de arbeidssituatie te komen en een passende veranderaanpak te ontwerpen. Deze veranderaanpak kan zowel gericht zijn op het individu als op het team en de organisatie.

Voor de werkgever levert dit gezonde en gemotiveerde medewerkers op, waarbij oog is voor de doelstellingen van de organisatie in termen van efficiënte en zinvolle werkprocessen.
Voor de medewerkers levert dit een werksituatie op waarin de arbeid zodanig is georganiseerd dat men gebalanceerde functies heeft waarin het risico op overbelasting door werkstress laag is. Een werkomgeving waardoor men wordt gemotiveerd en waarin men op een gezonde wijze kan en met plezier kan werken.

Soms wordt de A&O-deskundige gelinkt aan de moderne sociotechniek. Dit is een bedrijfskundige en psychologische benadering gericht op het verbeteren van het functioneren van mens en organisatie door aanpassing of herontwerp van werkprocessen en organisatie van de techniek of diensten en van de menselijke arbeidstaken.
Vanuit de zorg voor gezondheid, motivatie en duurzame inzetbaarheid is het daarbij belangrijk om tevens oog te blijven houden voor de mentale aspecten voor medewerkers in de organisatie.

De A&O-deskundige is opgeleid om zowel met een bedrijfskundige als een psychologische bril naar dergelijke organisatievraagstukken te kijken.
Ik kan als A&O-deskundige door mijn vaardigheden en kennis van psychosociale arbeidsbelasting en duurzame inzetbaarheid een welkome ondersteuning zijn voor uw bedrijf. Immers, onnodige uitval van medewerkers, burn-out, productiviteitsverlies, lagere kwaliteit van dienstverlening brengt voor u als werkgever hoge kosten met zich mee.


Bekijk de bedrijfspagina van MKB Arboadvies te Ell

Reageren