alles in LIMBURG LIMBURG Heeft De Toekomst

Spanning op de arbeidsmarkt bereikt nieuw hoogtepunt

Spanning op de arbeidsmarkt bereikt nieuw hoogtepunt
arbeidsmarkt
16 mei 2019 - Foto: Pixabay.com/Cegoh

Het aantal vacatures is het afgelopen kwartaal opgelopen naar een nieuw hoogtepunt, naar 88 vacatures op 100 werklozen (was 80/100). Dat meldt het CBS.


Met 3,4 is het werkloosheidspercentage voor het eerst lager dan het laagste niveau vlak voor het uitbreken van de crisis in 2008. Ook het aantal langdurige werklozen is in het eerste kwartaal verder gedaald.
 
Record op record
Het aantal openstaande vacatures steeg naar een nieuw recordaantal van 277.000, een toename van 13.000 vergeleken met een kwartaal eerder. Na het begin van de crisis in 2008 werd een dieptepunt bereikt met 91.000 vacatures. De afgelopen vier kwartalen ligt het aantal vacatures hoger dan op het hoogste punt voor de crisis. Met de aanhoudende groei is de vorige periode met een langdurige banengroei (2004-2008) overtroffen. Nog een record: er kwamen in het eerste kwartaal 316.000 nieuwe vacatures bij en er werden er 302.000 vervuld. Niet eerder waren deze aantallen zo hoog.
 
Meer vacatures
Het aantal vacatures nam in bijna alle bedrijfstakken toe, vooral in de zorg, de handel, vervoer en horeca en bij middelgrote bedrijven (10 tot 100 medewerkers). Alleen in de financiële dienstverlening en de overige dienstverlening daalde het aantal vacatures licht.
 
Verdere daling langdurige werkloosheid
In het eerste kwartaal van 2019 waren er 108 duizend mensen langdurig werkloos. Dat zijn er 28.000 minder dan een jaar eerder in hetzelfde kwartaal. Het aandeel langdurige werklozen in de totale werkloosheid kwam hiermee op 31 procent. In het eerste kwartaal van 2018 was dat nog 34 procent.
 
Onbenut arbeidspotentieel nog boven miljoen
Volgens het CBS bestond het onbenut arbeidspotentieel in het eerste kwartaal van 2019 uit 1,1 miljoen mensen. Daarbij gaat het om vier deelgroepen: 343.000 werklozen, 231.000 mensen die direct beschikbaar waren voor werk, maar niet recent hebben gezocht en om 141.000 mensen die niet beschikbaar waren, maar wel hebben gezocht. De vierde groep bestaat uit 368.000 deeltijdwerkers die meer willen werken.

Bron: Wij-Limburg / Marc van de Ven

Reageren